सोमवार, 27 फ़रवरी 2012

हाइकू/टनका

प्रस्तुत अछि मुन्ना जीक हाइकू/टनका---


लिलसा रहै
उपर बढ़बाक
ने भेलै पूर
संगी धोखा देलकै
मोन मारि लेलक
हादसा भेलै
हाकरोस मचलै
फेरसँ शान्ति
लोक मोन मारि क'
जीबैत रहि गेल
कोखि बेचैमे
दाम नै देखलक
इच्छा पुरलै
कचोटैत रहल
अपन हालातकेँ

सुरुज देव
छठि लेल पूजित
ओना सुरुज
सभ किओ पुजैए
कबुला पुरै लेल
चानक सोंझा
अन्हरिया लजैए
चकोर संग
क्रीड़ा करबा लेल
मुदित भ' जाइए
महँगाइसँ
जिनगी भेल भारी
चलि अबैए
इ रीति अदौएँसँ
स्वाच्छन नै भेटत
जनता प्रति
पूर्णतः आभारी छी
करैमे सेवा
दिवस गुजारै छी
जीतैकेँ गारण्टी नै
मजमूनमे
जे खून लेल गेलै
गलत छलै
अवैध संबंधकेँ
कोना सोंझा अनैत
दृश्य धूमिल
परदाक पाछूसँ
खेल चलत
सोंझामे पाक-साफ
पाछूमे बूझू साँप
१०
गति दुर्गति
समयक कुचालि
अपन चेष्टा
वैश्वीकरण लेल
स्वंयकेँ तैयारी

11

जीबाक बाट
भ' रहल छै बन्न
तामझामसँ
इ नव शिक्षा लिअ
रहू दौड़मे आगू
१२
महँगाइसँ
लगै छै दाम बेसी
उपभोक्ताकेँ
किसान छै बेहाल
सस्ता समान बेचि
१३
जोगार लगा
अस्तित्व बनबैए
दिखावा बेसी
फूसि बाजि
जिबैए महान भ'
14
दाम बढ़लै
घटलै दरमाहा
भोगैए लोक
घैहरि काटि-काटि
दिवस गमाओल
१५
चान-सुरुज
घर उगै छै बाबा
हँ,ओहिना छै
पाँजि-कुटि क' खाउ
बेटी-पोती सड़ाउ
१६
कोखि पैंचि छै
गुजर चलबैए
कोनो लाज नै
देशक बदनामी
अप्पने जेब भरै
17
नार-पुआर
गरम रखै देह
आब छै कहाँ
गद्दाक भेलै फैसन
प्रकृति नुकाएल
१८
कानि रहल
मौसमकेँ मारिसँ
सभ किसान
बढ़लै कर्ज
हेतै कोन निदान
१९
मिल मालिक
नेताकेँ पोसने छै
करै अवैध
ओकर खाली गाड़ी
चलै सलामी लैत
२०
मैथिलीएमे
गीत नामसँ भेलै
पाइक ढ़ेर
मिथिला बिसरि क'
पाश्चात्य सन भेल